sábado, 27 de octubre de 2007

Projecte de l'alternativa jove

Els joves d’EUIA (alternativa jove) vetllem per fer escoltar els interessos i drets del jovent estudiant i treballador.

Volem gaudir del nostre projecte de vida i de futur, amb una vivenda digna i un treball estable, segur i de qualitat. Però la realitat dels joves encara esta lluny de les nostres aspiracions.

L’habitatge, tant de propietat com de lloguer a Sant Joan Despí, suposa al voltant del 107,5% del sou mitjà d’un jove, i evidentment fa que l’emancipació sigui del tot impossible.

Els qui, en parella, poden optar a pagar aquestes xifres, han d’afrontar les despeses de la llar amb quotes mínimes que els obliguen a entrar al mercat laboral en treballs precaris.

La precarietat laboral es una constant en aquesta societat que s’accentua ens els sectors mes desprotegits com els immigrants o els joves.

Els capitalistes, sabent que els joves necessiten els diners per fer front les despeses mensuals, aprofiten per abusar d’ells amb llargues jornades de treball. Hores extra pagades amb diner negre. Abusos laborals en el tracte personal, tant en la explotació de les capacitats físiques com psicològiques dels joves obrers.

És d’aquesta manera, com els joves entren en una espiral que els manté treballant no per viure, sinó per sobreviure als interessos d’uns pocs.

Els que no s’adapten i alcen la veu, son fets fora de les seves empreses, pisos, i exclosos de model de societat capitalista.

Els joves d’EUIA volem trencar amb aquest model i un bon primer pas és, no demanar, sinó EXIGIR una vivenda digna i de qualitat, que ens permeti tenir un marge de benefici per poder dir NO als abusos laborals. Volem que l’ajuntament crei una bossa d’habitatge on es recullin tots els pisos que estan en lloguer i venda a Sant Joan Despí i que mitjançant reunions amb joves i propietaris, s’arribin a acords que satisfacin a ambdues parts.

Volem a Sant Joan Despí un espai autogestionat i totalment independent, on els joves puguin crear i transformar les seves realitats, tant en entorns lúdics, com en activitats de consciència social. Un espai on puguem compartir els nostres problemes, associar-nos i fer-los front conjuntament.

També creiem en un mon sostenible. Som conscients que la natura cada cop esta mes malmesa i hem de fer quelcom per salvar-la. Volem que l’ajuntament potenciï campanyes de conscienciació en l’estalvi d’aigua i el reciclatge. Volem que es fomenti l’ús de la bicicleta per poder-la fer servir en el transcurs diari. Es necessari que s’instal·lin “parquings” de bici a la ciutat i mes carrils bici, que permeti la gent fer la compra o anar al treball amb el seu mitja natural de transport de forma segura.

Els joves de Sant Joan Despí som esportistes, i gaudim d’un bon parc on fer footing i d’altres activitats físiques. El problema es que no podem aprofitar els centres esportius pel seu elevat preu.

Gran part del jovent d’avui dia estudia i treballa i el marge de temps lliure que els queda no sempre el poden dedicar a anar als polisportius degut a altres compromisos.

El preu actual fa que no valgui la pena invertir tants diners per no poder fer-ne fer tot l’ús que un desitges.

Es però això que volem que els preus s’ajustin a les butxaques dels joves i que s’elaborin noves ofertes i descomptes per nosaltres.

Els joves d’EUIA de Sant Joan Despí seguirem lluitant per transformar no sols el nostre present, sinó el nostre futur, trencant amb el model de vida que ens volen marcar per gaudir de la nostra joventut, i, més tard, gaudir de la nostra maduresa.

Sabem que la unió fa la força, es per això que convidem a tots aquells que pensin com nosaltres a que s’acostin al local d’EUIA, o que ens escriguin al nostre mail i ens facin saber els seus problemes, les seves preocupacions, i les seves idees, i entre tots, aconseguirem el Sant Joan Despí que la gent jove mereixem.

No hay comentarios: